back to groups

פעילויות בקבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות

מרכז: ד"ר משה ויילר

מנטור: אביאל ברנט - מל"מ, תע"א


קבוצת עניין
 • שם הפעילות: בדיקות "קופסא לבנה" / "קופסא שחורה" למערכות מורכבות
 • תאריך: 31/05/15
 • מרצה: ד"ר אבנר אנגל
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש מס' 4 בנושא - בדיקות "קופסא לבנה" / "קופסא שחורה" למערכות מורכבות

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: הגדרת V&V למערכות מורכבות דרך מודלי המערכת המורכבת והארגון
 • תאריך: 12/03/15
 • מרצה: ערן פלג , יהודה ענבר
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש בנושא - הגדרת V&V למערכות מורכבות דרך מודלי המערכת המורכבת והארגון

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: מפגש התנעה - קבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות
 • תאריך: 15/09/14
 • מרצה: אביאל ברנט
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש התנעה לקבוצת העבודה בנושא - (From SIL (System Integration Lab) to CSVL (Complex Systems Verification Lab

 • לפרטים והרשמה