back to groups

פעילויות בקבוצת עניין MBSE

מרכז:קבוצת עניין
  • שם הפעילות: הנדסת מערכת מבוססת מודלים - מידול וסימולציה של Discrete Event & Agent Based Simulation
  • תאריך: 11/06/17
  • מרצה: רוני פאר , איתי קנת
  • מיקום: מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת
  • הערות:

    מפגש מס' 3 של קבוצת העניין

  • מצגות
  • לפרטים והרשמה
מפגש טכני