back to groups

פעילויות בארכיטקטורות של מערכות מורכבות

מרכז: ד"ר משה ויילר


קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
מפגש טכני
קבוצת עניין
קבוצת עניין
  • שם הפעילות: ארכיטקטורת מערכות מורכבות - תורת ה-TRIZ והתפתחות מערכות
  • תאריך: 22/06/15 שעות: 14:00-17:30
  • מרצה: ד"ר אלכסנדר צ'רנובלסקי , מר שלום שחר
  • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
  • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין