back to groups

פעילויות בקבוצת עניין רגולציה ותיכון לקיימות

מרכז: איתן אמון, Xura

לרקע כללי לפעילות הקבוצה - לחץ כאן

הדירקטיבות הירוקות האוסרות או מגבילות את השימוש ברשימה הולכת וגדלה של חומרים מציבות אתגר חדש בפני כל מתכנן. בפעילות הקבוצה מושם דגש על לימוד הדדי בין  החברות הלוקחות בה חלק, והתמקדות בנושאים הבאים:

1. מידע וידע עדכניים על דירקטיבות וחומרים (התעדכנות שוטפת בנושא תקינה ירוקה סביב העולם, אשר כוללת רשימת
    דירקטיבות / תאריך כניסה לתוקף /  מדינה או מדינות בהן הדירקטיבה תקפה / מוצרי יעד).
2. תקינה ובדיקה לעמידת המוצר בדירקטיבות הירוקות.
3. השלכות הדירקטיבות הירוקות על התכן והייצור.
4. השפעות הדירקטיבות הירוקות על אמינות ואיכות המוצרים.

מתוך מודעות לעובדה שפרט לדירקטיבות הירוקות צצות חדשות לבקרים ברחבי העולם דרישות נוספות הקשורות לשמירת איכות הסביבה בפרט ולמודעות החברתית בכלל, מרחיבה קבוצת העבודה את תחום פעילותה גם לנושאים אלו. בקבוצה יש נציגות של כ-25 חברות, ובשנת 2013 היא תשים דגש על הנושאים הבאים, וזאת במקביל להתעדכנות שוטפת בשינויים הדינמיים שחלים בנושא ברחבי העולם:

א. Conflict Minerals Act
ב. Nano materials in electronics
ג. תחיקות סביבתיות ישראליות

                                                                       בברכה,

                                                                       איתן אמון, Xura       

 


קבוצת עניין
 • שם הפעילות: רגולציות ותיכון לקיימות
 • תאריך: 08/05/17 שעות: 13:45-17:15
 • מרצה: איתן אמון , יואב גלעד , אורנה נוימן
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • מצגות
 • לפרטים והרשמה
מפגש טכני
 • שם הפעילות: Package On Package - יישום בשטח, אמינות, איכות ותחזוקה
 • תאריך: 01/11/16 שעות: 14:00-17:30
 • מרצה: ראובן רוקח , Ehud Gitai , עליזה מזרחי , גיל זילבר
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: רגולציות ותיכון לקיימות
 • תאריך: 27/09/16 שעות: 13:45-17:15
 • מרצה: איתן אמון , יואב גלעד , ג'פרי בלסון
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • מצגות
 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) for safety analysis
 • תאריך: 21/09/16 שעות: 13:45-17:15
 • מרצה: אמנון גנות
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
מפגש טכני
 • שם הפעילות: חקר מנגנוני כשל ברכיבים ובהרכבות אלקטרוניות
 • תאריך: 27/01/16 שעות: 14:00-17:30
 • מרצה: גל אופיר-קופף , יוסי זקלס
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה
סמינר
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: רגולציות ותיכון לקיימות
 • תאריך: 12/05/15 שעות: 13:45-17:00
 • מרצה: יואב גלעד , קובי בר , דן הלמן
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • מצגות
 • לפרטים והרשמה
מפגש טכני
קבוצת עניין