קבוצת עניין ניהול סיכונים במערכות מורכבות

מרכז: ד"ר משה ויילר

פעילויות בקבוצת עניין ניהול סיכונים במערכות מורכבות

סינון פעילויות:

ההמשכיות העסקית (Business Continuity - BC) כמרכיב בניהול סיכונים ארגוני ופרוייקטלי של מערכות מורכבות

שם הפעילות: ההמשכיות העסקית (Business Continuity - BC) כמרכיב בניהול סיכונים ארגוני ופרוייקטלי של מערכות מורכבות
תאריך: 06/03/17  מרצה: ד"ר משה ויילר , רונית קריספין , ד"ר דניאל הרטמן
מיקום: בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

לפרטים והרשמה »
סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבות - הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחים

שם הפעילות: סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבות - הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחים
תאריך: 12/09/16, 13/09/16  מרצה: ד"ר משה ויילר
מיקום: מלון דניאל, הרצליה מפה מצורפת

לפרטים והרשמה »
ניהול סיכונים תפעוליים במערכות מורכבות והקשר לחסינות המערכת

שם הפעילות: ניהול סיכונים תפעוליים במערכות מורכבות והקשר לחסינות המערכת
תאריך: 11/07/16  מרצה: אבי הראל , ד"ר אלי שטרן , עוזי אוריון , רן דמבו
מיקום: בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

לפרטים והרשמה »
ניהול סיכונים בפיתוח מערכות מורכבות בחברות זיו-אב הנדסה ואורבוטק

שם הפעילות: ניהול סיכונים בפיתוח מערכות מורכבות בחברות זיו-אב הנדסה ואורבוטק
תאריך: 14/04/16  שעות: 14:00-17:30 
מרצה: אתי בן שמחון , ד"ר רם אורון
מיקום: מלון השרון , הרצליה מפה מצורפת

לפרטים והרשמה »
מעבר מהערכת סיכונים איכותית  להערכה משולבת [איכותית-כמותית] במגה פרוייקט

שם הפעילות: מעבר מהערכת סיכונים איכותית להערכה משולבת [איכותית-כמותית] במגה פרוייקט
תאריך: 18/01/16  שעות: 14:00-17:00 
מרצה: ספי הכהן , אוריאל פליס , ד"ר משה ויילר
מיקום: מלון דניאל, הרצליה מפה מצורפת

לפרטים והרשמה »
ניהול סיכונים כולל במערכות מורכבות - ERM – Enterprise Risk Management

שם הפעילות: ניהול סיכונים כולל במערכות מורכבות - ERM – Enterprise Risk Management
תאריך: 19/10/15  מרצה: ד"ר משה ויילר
מיקום: מלון דניאל, הרצליה מפה מצורפת

לפרטים והרשמה »
קבוצת עניין ניהול סיכונים

שם הפעילות: קבוצת עניין ניהול סיכונים
תאריך: 03/02/14  מרצה: ניקי קונס
מיקום: בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

הערות:

נושא הפגישה - ניהול סיכונים בארגוני תשתיות

לפרטים והרשמה »
קבוצת עניין ניהול סיכונים

שם הפעילות: קבוצת עניין ניהול סיכונים
תאריך: 09/12/13  מרצה: ד"ר דניאל הרטמן
מיקום: בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

הערות:

נושא הפגישה - מודל STAMP לניהול סיכונים וניהול בטיחות והשימוש בשיטת CAST לחקירת תאונות של מערכות סוציו-טכניות מורכבות (SoSs)

לפרטים והרשמה »
קבוצת עבודה ניהול סיכונים

שם הפעילות: קבוצת עבודה ניהול סיכונים
תאריך: 07/10/13  מרצה: דוד סטרימלינג
מיקום: בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

הערות:

נושא הפגישה - Probabilistic Thinking in Risk Management and its influence on System Design

לפרטים והרשמה »
קבוצת עבודה ניהול סיכונים

שם הפעילות: קבוצת עבודה ניהול סיכונים
תאריך: 10/06/13  מרצה: ד"ר דניאל הרטמן
מיקום: בית חיל האוויר , הרצליה מפה מצורפת

הערות:

נושא הפגישה - מודל STAMP לניהול סיכונים וניהול בטיחות שימוש בשיטת CAST

לפרטים והרשמה »