back to groups

פעילויות בקבוצת עניין ניהול סיכונים במערכות מורכבות

מרכז: ד"ר משה ויילרמפגש טכני
השתלמות
 • שם הפעילות: סיכונים והזדמנויות פרוייקטליים וטכנולוגיים בפיתוח מערכות מורכבות - הגדרה, זיהוי, ניתוח, מענה, ניהול, והפקת לקחים
 • תאריך: 12/09/16, 13/09/16
 • מרצה: ד"ר משה ויילר
 • מיקום: מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת
 • לפרטים והרשמה
מפגש טכני
מפגש טכני
מפגש טכני
מפגש טכני
קבוצת עניין
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: קבוצת עניין ניהול סיכונים
 • תאריך: 09/12/13
 • מרצה: ד"ר דניאל הרטמן
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  נושא הפגישה - מודל STAMP לניהול סיכונים וניהול בטיחות והשימוש בשיטת CAST לחקירת תאונות של מערכות סוציו-טכניות מורכבות (SoSs)

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
קבוצת עניין