back to groups

פעילויות בהנדסת מערכות, ניהול פרויקטים ומה שביניהם

מרכז: ד"ר אמירה שרון


קבוצת עניין
 • שם הפעילות: הנדסת מערכת וניהול פרויקטים
 • תאריך: 29/01/13
 • מרצה: ד"ר רם אורון
 • מיקום: מלון דניאל, אולם טייפון, הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש עשירי בנושא - דוגמאות לשיתוף פעולה בין מהנדס מערכת למנהל פרויקט

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: יום בחייו של מהנדס מערכת.
 • תאריך: 27/11/12
 • מרצה: יוסף זדה , ד"ר אמירה שרון
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש במסגרת קבוצת העבודה "הנדסת מערכות, ניהול פרויקטים ומה שביניהם".

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: הנדסת מערכת וניהול פרויקטים
 • תאריך: 06/06/12
 • מרצה: גיא קאופמן
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש שביעי בנושא - שילוב הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים בפרוייקטים מולטי דיסציפלינאריים באלאופ

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: הנדסת מערכת וניהול פרויקטים
 • תאריך: 20/09/11
 • מרצה: ד"ר אלי פרקש , ד"ר אמירה שרון
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש מס' 1 בנושא גיבוש מפת דרכים לקבוצת העבודה בנושא שילוב הנדסת מערכת וניהול פרוייקטים

 • מצגות
 • לפרטים והרשמה
סמינר