back to groups

פעילויות בקבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות

מרכז: ד"ר משה ויילר

מנטור: אביאל ברנט - מל"מ, תע"א


קבוצת עניין
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: קבוצת עניין בדיקות, אימות ותיקוף במערכות מורכבות
 • תאריך: 26/06/17
 • מרצה: דני יוסף , סא"ל שי פובודובסקי
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש מס' 12 בנושא - הדור הבא של (SIL (System Integration Lab למערכות מורכבות - תפיסה וכיווני מימוש

 • לפרטים והרשמה
קבוצת עניין
קבוצת עניין
מפגש טכני
מפגש טכני
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: On the Fly Testing – מערכות מורכבות ללא בדיקה הצגת TEST CASE עבור תהליך אינטגרציה במערכת גדולה
 • תאריך: 31/03/16 שעות: 14:00-17:00
 • מרצה: ישראל אמינוב , אביאל ברנט , ד"ר משה ויילר
 • מיקום: מלון השרון , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש מס' 7 בנושא - On the Fly Testing – מערכות מורכבות ללא בדיקה הצגת TEST CASE עבור תהליך אינטגרציה במערכת גדולה

 • לפרטים והרשמה
מפגש טכני
קבוצת עניין
 • שם הפעילות: בדיקת מערכות מורכבות בשיטת (CTM (Classification Tree Method
 • תאריך: 05/11/15 שעות: 14:00-17:00
 • מרצה: ד"ר אבנר אנגל
 • מיקום: בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת
 • הערות:

  מפגש מס' 6 בנושא - בדיקת מערכות מורכבות בשיטת (CTM (Classification Tree Method

 • לפרטים והרשמה
מפגש טכני